PeLEllä pelittää!


PeLEllä menee niin lujaa, ettei edes blogipäivityksiä ehditä tekemään. Tilannekatsaus lyhyesti: Savonia-amk:n Liike- ja terveysalan yksiköiden opiskelijat ovat työstäneet omia henkilökohtaisia oppimisympäristöjään hyödyntäen lähinnä googlesitesia tai worspress-blogia. Terveysalan 2011 aloittaneet opiskelijat loivat omat ple:t wordpress-blogiin, työstävät dokumenttejaan lähinnä googlen työkaluilla ja käyttävät diigoa linkkien tallentamiseen. Savon ammatti- ja -aikuisopiston (Sakky) hierojaopiskelijat ovat työstäneet ple:nsä googlesiten avulla. Sakkyssa PeLE on laajentunut myös perustutkintojen puolelle  niin, että kaksi kaksoistutkintoryhmää aloitti vuoden alusta työstämään ple:tä.

Tämän vuoden haasteena on saada työelämä entistä enemmän mukaan opiskelijoiden oppimisprosesseihin ja lisäksi opiskelijoiden verktostoitumista keskenään tulee tehostaa.

Opettajat ovat ottaneet sosiaalisen median välineitä käyttöönsä ja muuttaneet pedagogisia ratkaisujaan niin, että opiskelijoista on tullut tiedon tuottajia ja opettajista oppimisen ohjaajia. Lisäksi opettajat ovat rakentamassa omaan substanssiinsa liittyviä blogeja, joissa heillä on mahdollisuus tuoda esiin oma asiantuntemuksensa, materiaalinsa jne.

Myös vaihto-opiskelijat terveysalalla kokeilevat blogia oppimisensa dokumentoimiseen. Blogeista löytyy oppimispäiväkirjat, harjoittelun ohjaajien arviointeja, opettajan arviointeja jne. Näin kotimaassa olevalla opettajalla on mahdollisuus seurata vaihto-opiskelijan oppimisprosessia.

Projektipäällikkö myhäilee!

Mainokset

PLE:n pilotoinnit alkavat!


PeLE-projekti on edennyt suunnitelmien mukaan. Viime kevään (2009) aikana suunnitteluryhmä perehtyi, kokeili ja arvioi erilaisia sosiaalisen median välineitä, joilla opiskelijat voisivat alkaa PLE-työskentelynsä. Samalla suunnittelijaryhmä perehtyi syvällisemmin PLE-käsitteeseen ja ilmiöön ja koska siitä on vielä niin vähän kirjoitettu, jouduttiin myös ideoimaan omia käsityksiä kaikesta siitä, mitä PLE voisi opetuksessa ja oppimisessa olla.

Pilottiopiskelijoille tilattiin miniläppärit (Lenovo S10) , eri pilottiryhmien kohdalla tehtiin erilaisia ratkaisuja: Savon ammatti- ja aikuisopiston (=Sakky) opiskelijat (hierojan ammattitutkinto, ravintola-alan esimiehen erikoisammattitutkinnon suorittajat) saavat käyttöönsä Windows-käyttöjärjestelmän ja Microsoft officepaketin sekä 3G-yhteydet. Savonia-amk:n pilottiryhmät lähtevät kokeilemaan Linux Ubuntua ja OpenOfficea ja Firefoxia. Ja ideaanhan tietysti kuuluu myös WLAN.

Ja nyt sitten on päästy ITSE ASIAAN!  Pilotointiin osallistuu opiskelijoita seuraavasti: Sakkysta 27 opiskelijaa ja Savonia-amk:sta: Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelmasta 15  aikuisopiskelijaa, ensihoidon- ja sairaanhoitajan koulutusohjelmista 13 opiskelijaa sekä 5 liiketalouden tradenomiopiskelijaa Varkaudesta  ja 5 IT-tradenomiopiskelijaa Kuopiosta.

Edellä mainittujen ryhmien PLE:n aloitustunnelmia ja toteutussuunnitelmia pääset lukemaan tämän blogin vasemmasta laidasta ”Projektin eteneminen”, jossa suunnittelijat kertovat omien pilottiryhmiensä etenemisestä.

Virtuaaliamk Elgg


Virtuaaliammattikorkeakoulu on ottamassa käyttöön Elgg-ohjelmiston. PeLE-projektilla on mahdollisuus pilotoida kyseistä ohjelmistoa, mikäli aikataulut sopivat yhteen. PeLEn pilotoinnithan alkavat syksyllä 2009.

Elgg on avoimen lähdekoodin ohjelmisto, jonka avulla voi itse perustaa oman yhteisöpalvelunsa. Palvelussa on blogit, keskustelut, tiedostojen jako, kirjanmerkkien jako, kontaktiverkostot, lokalisoitava käyttöliittymä ja tuki OpenSocial-sovelluksille. Esimerkiksi opettajien yhteisö Eduspaces on toteutettu Elggillä ja Virossa useat koulut hyödyntävät Elggiä.

Kotisivun osoite:
http://www.elgg.org/

Projektiryhmä tutustuu ja keskustelee vielä Elgg:n pilotoinnista. Vastaako Elgg  PeLEn perusajatusta siitä, että henkilökohtainen oppimisympäristö todella on henkilökohtainen  eli opiskelijan itsensä hallinnoima ja opiskelijan mukana kulkeva opinahjosta ja työpaikasta riippumatta.