PeLE työnhaussa pilotin kevään päätös


PeLE työnhaussa ja verkostoitumisessa pilottitiimien toiminta keväältä on saatu päätökseen. Kävimme läpi kaksi yritysten kanssa yhteistyössä toteutettua palautejaksoa, joista palautetta opiskelijoille tuli varsin mukavasti. Edellisessä kirjoituksessani pohdinkin jo palautteista nousseita asioita. Liitän tähän kirjoitukseen nyt suoria kommentteja yritysten edustajilta – ne kertovat paljon siitä, mitä työnantaja mahdollisesti odottaa PeLE-ympäristöltä työnhaussa.

Rekrytoinnissa pyritään vertailemalla löytämään paras mahdollinen henkilö kyseessä olevaan toimeen. Vakiintuneita asiakirjamallipohjia käyttäen helpottuu vertailijan työ. Tiedon helppo saatavuus ja yhteydenpito ovat asioita, mitä voisi toteuttaa PeLE-ympäristön kautta. (Palaute 1)

Sivustot pitäisi suunnitella nimenomaan näyttämään omaa osaamistaan. Sivustoista on syytä heti käydä selville se, mitä se sisältää ja miksi. Sivustoja ei kannata täyttää turhaan vaan keskittyä siihen mikä on oleellista, esimerkiksi käyttää vain sellaisia sosiaalisia medioita (tai niiden linkkejä) joita itse oikeasti käyttää. Tämä koskee myös sivuston osioita joita ei päivitetä aktiivisesti tai jätetään tyhjäksi. Myös kieli ja sivuston ”fiilis” kannattaa suunnitella käyttötarkoitukseen sopivaksi. Sivustojen suunnittelussa ja toteutuksessa kannattaa pysyä perinteisissä hyväksi todetuissa ratkaisuissa. (Palaute 2)

Jos oppimisympäristö laitetaan julkiseen nettiin, on selvää että se pitäisi alusta asti suunnitella muidenkin kuin itsensä luettavaksi. On toki hienoa, jos se tukee omaa oppimista ja omia tavotteita, mutta lähtökohtaisesti sen sisältö pitäisi olla räätälöity tietylle kohderyhmälle, esimerkiksi työnantajille. Tässä suhteessa suurimmalla osalla opiskelijoista on ollut ehkä hieman väärä lähtökohta sisältöä suunniteltaessa: he eivät osaa myydä itseään tarpeeksi tehokkaasti. Minä hakisin ensisijaisesti tietoa järjestyksessä: Kuka, Mitä, CV, Portfolio, Yhteystiedot. Korostus pitäisi olla juuri näissä, ja niiden ulkonäköön, tiedon asiallisuuteen ja ytimekkyyteen saa panostaa reilusti. Kaikki muu on toissijaista ja ekstraa. Keskeneräistä sisältöä ei kannata ladata ollenkaan ennen kuin se on viimeistelty. Ammatillinen profiili kannattaa pitää henkilökohtaisesta kotisivusta erillään. Sosiaalisen median ykköspalveluiden profiilit tulisi olla helposti yhdistettävissä PeLe-sivustoon. (Palaute 3)

Lähes kaikilla sivustoilla, joissa vierailin, jäin kaipaamaan lisätietoja itse henkilöstä. Osaaminen on suhteellisen helppo osoittaa, mutta esimerkiksi minun tiimissä teknistä osaamista tärkeämpää on oikea asenne. Tätä asennetta olisi kiva päästä arvioimaan ja näiltä sivuilta, koska tämän mukaan henkilöt yleensä myös erottuvat. (Palaute 4)

Osa PeLE-ympäristöistä oli hyvin yksinkertaisia eikä tietoa ollut kovinkaan paljon. Periaatteessa tyyliltään perinteisiä sähköisiä ansioluetteloita. Pitäisi olla jokin ominaisuus, joka erottaa sosiaalisen median välineiden käytön perinteisestä sähköpostilla lähetettävästä hakemus+cv toimintatavasta. Toisaalta on vaara, että PeLE-ympäristöstä tulee tuolloin liian vapaamuotoinen eikä välttämättä palvele työnhaussa. Kuitenkin oltava jokin erityisjuttu ja perustelu sille miksi ei ole lähetetty samoja tietoja sähköpostitse liitetiedostona. Eli PeLE-ympäristön on tarjottava jotain uutta. (Palaute 5)

PeLE-ympäristöjen rakentaminen jatkuu piloteissa vielä lukuvuoden 2010 – 2011 aikana. Syksyn 2010 tavoitteina näissä pilottitiimeissä onkin PeLE-ympäristöjen sisällöllisen kehittämisen jatkaminen, niiden hyödyntäminen työharjoittelun ja valmistumisen jälkeisen työpaikan haun yhteydessä ja verkostoitumisen aktiivisempi osoittaminen.

Aurinkoista kesän aikaa,

projektisuunnittelija Johanna

Mainokset

Miten PeLE toimii työnhaussa?


Tänä keväänä aloitimme PeLE työnhaussa -pilottiryhmässämme kokeilemaan, miten PeLe toimisi opiskelijalla työnhaun välineenä, ja voisiko yritys hyödyntää sitä rekrytointiprosessissaan.

Nyt olemmekin kiintoisassa vaiheessa, kun olemme saaneet yrityshteistyökumppaneiltamme ensimmäisiä palautteita! Yritysten edustajat kävivät arvioimassa jokaisen pilottilaisen PeLE-ympäristön, ja saatu palaute on otettu innolla tarkastelun alle. Sehän on heti ihan eri juttu, kun opiskelijat saavat suoraan palautetta työelämästä kuin pelkästään projektin sisältä.

Vedimme tiimissämme palautteita yhteen, ja tässäpä mielestämme olennaisimpia jatkopohdinnan aiheita:

– Mikä on PeLEn päätarkoitus sisällöllisesti, kun sitä käytetään työnhaun välineenä? Ilmeistä on, että työnantaja arvostaa kuitenkin tiedon nopeaa löydettävyyttä, saatavuutta, selkeyttä ja helppoutta. Yrityksillä ei ole lähtökohtaisesti rekrytoinnissaan aikaa keskittyä muuhun kuin olennaiseen. Tällöin työnhakua koskevan tiedon tulee olla selkeästi erotettu muusta PeLEn sisällöstä.

– Miten omaa yhteisöllistä nettiverkottoitumista kannattaa PeLEssä ilmentää? Nykyään erilaisia sosiaalisen median sovelluksia on niin paljon, että pitäisi osata poimia sieltä vain ne, joilla voi olla merkitystä työnhaun kannalta. Esimerkiksi Delicious-palveluun vietyjen linkkien täytyy oikeasti osoittaa työnhakijan kiinnostuksen kohteita, ja mikäli sivustolta löytyy linkitys esim. Twitteriin, sitä täytyy myös aktiivisesti käyttää. 

– Voiko yritys kokea rekrytoinnissaan hyödylliseksi koko PLE-ajatuksen vai arvostaako se kuitenkin pikemmin e-portfolion kaltaista tiivistelmää? Kun ajatuksena on, että omaa PeLEä lähdetään rakentamaan henkilökohtaiseksi oppimisympäristöksi jo opintojen alkuvaiheessa, ja se palvelee opiskelijaa eri tilanteissa, niin osaavatko/haluavatko yritykset hyödyntää tätä tietoa? Esimerkiksi jo nyt palautteista nousi esiin tarve, että CV tulisi olla sivustolla myös pdf-muodossa, jotta sen saa sieltä helposti tulostettua. Voisikin kuvitella, että varsinainen tarve hakijan syvällisempään tuntemiseen konkretisoitusi rekrytoinnin loppuvaiheessa, esimerkiksi haastatteluun valintatilanteessa.

– Millainen osaamisen ilmentäminen on yrityksille rekrytoinnissa kaikkein olennaisinta? Esimerkiksi pilotissa mukana olevilla IT-tradenomeilla PeLE itsessään on jo työnäyte omasta osaamisestaan kaikkine teknisine taidonnäytteineen. Mutta parhaimmillaan PeLEhän ilmentää opiskelijan osaamista ja aktiivisuutta eri elämänalueilla: niin opiskelussa, työssä, vapaa-ajallakin, ja mikä tärkeintä – sen tulisi ilmentää myös oppimista ja kehittymistä. Lieneekin työnantajasta kiinni, mitä ns. rivien välistäkin halutaan lukea?

Pilotti jatkuu, ja saamme vielä tälle keväälle täydentävän kierroksen palautteita. Tämän jälkeen on hyvä jatkaa pohdintoja! Mutta haastan jo nyt teidät hyvät blogin lukijat ja käyttäjät kommentoimaan pohdintojamme – kaikki kommentit ovat enemmän kuin tervetulleita!

Kevätauringon valtaamin ajatuksin,

PeLE-projektisuunnittelija Johanna

”PeLE työnhaussa” -pilotin kuulumiset


Pilottitiimin toiminta on tänä keväänä täydessä vauhdissaan, kun toimintaan tulevat mukaan projektiimme osallistuvat yritykset. Heiltä saamme arvokasta palautetta tämän pilottitiimimme tutkimusaiheeseen eli siihen, miten opiskelijoiden rakentamat oppimisympäristöt voisivat toimia työnhaun yhteydessä edesauttaen myös yrityksen rekrytointiprosessia?

Projektiin osallistuvat yritykset antavat palautetta kevään aikana kahteen otteeseen. Ensimmäinen palautejakso on jo alkanut, ja maaliskuun aikana opiskelijat purkavat saamansa palautteet ja osoittavat niiden pohjalta kehittymisensä. Sen jälkeen yritykset ottavat PeLE-ympäristöt uudelleen arvioitaviksi, jolloin saamme kuvaa myös opiskelijan oppimisesta prosessin aikana.

Työnhaun näkökulmasta PeLE-ympäristössä painottuvat sisällöllisesti tietyt asiat verrattuna henkilökohtaisen oppimisympäristön rakentamiseen puhtaasti oppimisen lähtökohdista. Opiskelija tulee konkreettisesti huomaamaan, kuinka hänen tekemillään valinnoillaan on myöhemmin merkitystä oman työuran kannalta. Ammatillisen profiilin esiintuominen ja rakentaminen luonnollisesti korostuu. Työnantaja on todennäköisesti kiinnostunut myös opiskelijan luomista sosiaalisista ja ammatillisista verkostoista, jotka rakentuvat PeLE-ympäristöön pidemmällä aikajänteellä.

Johanna Haapakorva, PeLE-projektisuunnittelija

PeLEttämään Liiketalouden yksikössä?


Liiketalouden yksikön PeLE opiskelijat koostuvat viidestä Kuopion tradenomiopiskelijasta, jotka opiskelevat tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa sekä kolmesta IBS- tradenomiopiskelijasta Varkaudessa. Varkauteen on tarkoitus vielä rekrytoida kaksi opiskelijaa lisää.

Liiketalouden syksyn PeLEtys on opiskelijoiden osalta tyssännyt miniläppäreiden puuttumiseen. Opiskelijat ovat sangen innoissaan kyselleet projektin alkamisesta ja miniläppäreistä, toivottavasti hyvin alkanut innostus ei hiivu odottelun myötä.

Iloksemme olemme saaneet hankkeeseen mukaan myös kolme työelämän edustajaa. He kommentoivat opiskelijoidemme valmistuvia PeLejä ja myös koko hanketta. Liiketalouden pilotointikohteena hankkeessa on PeLE työnhaun ja verkostoitumisen välineenä, joten palaute aidosta työelämästä on kullanarvoista sekä opiskelijoille että koko hankkeelle.

 Odottavissa tunnelmissa edetään…

PLE TYÖNHAUN JA VERKOSTOITUMISEN VÄLINEENÄ


Kristiina Ahlberg: Vastuualueena PeLe-projektissa opiskelunsa loppusuoralla olevat ja jo työnhakuun valmistautuvat opiskelija.

Tavoite tulevaisuudessa on, että tässä vaiheessa olevalla opiskelijalla on valmiina, täydennettävä, laaja, monipuolinen, persoonallinen PLE. PLE:llä on helppo todentaa työnantajelle (tai jatko-opiskeluja varten) , mitä minä osaan, mitä olen opiskellut (oppimispuu), missä olen ollut töissä (tai harjoittelussa), harrastanut, millaiset sosiaaliset verkostot minulla on jne. jne. 

PLEä voisi hyvin kutsua OSAAMISEN HENKILÖKOHTAISEKSI TYÖKALUPAKIKSI. Valmistuvalla opiskelijalla on käytössään erinomainen työkalupakki, josta voi poimia tarvittavia taitoja ja johon voi lisätä uusia työkaluja, sitä mukaa kun niitä vuosien varrella karttuu työelämästä, mahdollisista myöhemmistä opinnoista, uusista kokemuksista, harrastuksista jne. PLEssä kaikki on mahdollista ja jokainen ITSE määrittelee mitä ja mistä MINUN PLE koostuu ja miltä se näyttää!

”PLE-pakista”  voisi löytyä mm. seuraavaa:

 • opinnot, suoritukset
 • työnäytteet, päättötyöt jne
 • harjoittelut
 • tutkinnot, todistukset
 • työkokemus
 • työharjoittelu
 • opettajien kommentit
 • suosittelijat
 • harrastukset
 • vahvuudet
 • luottamustoimet
 • muu henkinen pääoma
 • elämänkokemusta
 • kansainvälinen kulttuuripääomaa

VERKOSTOITUMINEN / VERKOTTUMINEN Verkottuminen on systeemin yhteyksien kasvamista. Systeemi voi olla ihminen, yritys, valtio tai organisaatio yleensä. Yhä useampi asia vaikuttaa systeemiin. Verkottuminen on pitkälti myös tiedon jakamista.” Lähde Wikipedia 18.3.2009

Verkostoituminen on olennainen osa PLEä. Verkosto kasvaa yhdessä oppilaan PLEn kanssa.

Työnhaussa voi apuna käyttää  mm. seuraavia verkostoja:

 • Oppilaanohjaus
 • Harjoittelupaikat
 • Työvoimatoimisto (MOL paikkavahti)
 • Yksityiset työnvälitystoimistot
 • Verkkorekrytointi / työpaikkaportaali
 • Ammattiliitot
 • Henkilöstövuokrausyritykset (lukuisia)

Myös omat sosiaaliset verkostot (sukulaiset, tuttavat, naapurit) kannattaa ottaa käyttöön työpaikkaa etsiessä.