Mitä kuuluu Savonian PLE:lle v.2013?


Taas vierähti vuosi edellisestä postauksesta! Mutta näin PeLE-projektin vuosipäivänä on aina hyvä päivitellä ajan nopeaa vierimistä ja tietty samalla blogia 🙂

1.11.2011 vietettiin projektin päätösseminaaria. Edellisessä postauksessa (1.11.2012) kerrottiin vuoden 2012 tapahtumia ja nyt on siis vuoden 2013 päivitysten aika.

Mitä ne oikein puhuu, ettei projektit jää elämään ja jalkaudu osaksi organisaation toimintaa? Meille ainakin kuuluu hyvää. Tänä syksynä kaikki terveysalan aloittaneet opiskelijat loivat itselleen PLE:t wordpress-blogiin. Edelleenkin edellytämme opiskelijoilta vain harjoittelujaksojen raportoimista blogeissaan, mutta innostuneimmat kokoavat itselleen jo ihan oikeaa PLE:tä eli henkilökohtaista oppimisympäristöä ja ammatillisen kasvun portfoliota. Työelämä on mukana kaikkien opiskelijoiden blogeissa. Osa opiskelijoista haluaa julkaista myös opinnäytetyönsä blogissa.

Lisäksi opiskelijat ovat ottaneet käyttöön myös muita sosiaalisen median palveluita. Google Drive on yhä useamman opiskelijan työskentelypaikka, varsinkin ryhmätöissä. Samoin myös opettajilla. Tänä syksynä ensimmäisen kerran löytyi opiskelijaryhmiä, joista kaikki 100%:sti ovat facebookissa. Jokaisella ryhmällä on myös oma facebook-ryhmänsä. Niissä opettajat eivät ole mukana.

Pitkäkestoisissa täydennyskoulutuksissa ja oppisopimuskoulutuksissa on blogit ja googlen työkalut käytössä – näin myös työelämän edustajat päivittävät tietotaitonsa opetusteknologisissa ratkaisuissa.

Savonia-amk perusti oman wordpress-blogin palvelimelleen ja jatkossa sekä opiskelijat ja opettajat luovat bloginsa Savonian wordpressiin. Tosin se on vielä testikäytössä ja ainakin tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että jos itse saisin päättää, niin suosisin edelleen tätä hostattua versiota. Mutta…katsotaan, miten on käynyt, kun seuraavan kerran 1.11.2014 päivitän tätä blogia 🙂

Vuoden 2014 haasteena/tavoitteena voisi olla erilaisten kuratointityökalujen hyödyntämistä opiskelijoiden ja kollegoiden kanssa.

Ilolla,
projektipäällikkö, Aija

Mainokset

Vuosi on vierähtänyt – PLE elossa edelleen!


Tasan vuosi sitten – 1.11.11 – istuttiin PeLE-projektin päätösseminaarissa Savonia-ammattikorkeakoulussa. Runsaan kolmen vuoden upea työ oli takana ja tyytyväiset tekijät lähtivät kukin omille teilleen edistämään henkilökohtaisten oppimisympäristöjen rakentamista. Minä, sosiaali- ja terveysalan edustajana voin kertoa, miten olemme Savonian terveysalalla Kuopiossa edistyneet, MUTTA toivon, että myös osatoteuttajat tulisivat kertomaan omat tarinansa tänne blogiin.

Savonian terveysalalla PLE-työskentely on jatkunut ja kasvanut projektin päättymisen jälkeen. Yksikössämme jokainen aloittava hoitotyön opiskelija luo itselleen PLE:n wordpress-blogiin. Blogiopetus tapahtuu heti alussa atk-tunneilla tai esim. hoitotyön opettajan opastuksella. Tämän jälkeen  opiskelijat alkavat rakentamaan omaa henkilökohtaista oppimisympäristöään. Toiset opiskelijat raportoivat blogiinsa kaiken oppimansa – sisällöt, reflektiot, harjoittelut jne. Toiset tekevät vain sen pakollisen, mikä on yhdessä terveysalalla sovittu: harjoittelut, lähtötasot ja tavoitteet tulee olla blogissa niin, että työelämän edustaja /opettajat voivat niitä kommentoida ja samalla seurata opiskelijoiden edistymistä. Työelämältä tullut palaute on pääsääntöisesti erittäin myönteistä ja suurin osa ohjaajista sanoo, ettei haluaisi enää siirtyä vanhaan käytäntöön (sähköpostit+liitetiedostot tai pahimmassa tapauksessa paperiset versiot).

Eniten ongelmia tai pikemminkin haasteita on aiheuttanut terveysalalle tärkeä salassapitovelvollisuus ja huolehtiminen siitä, että opiskelija ei bloginsa kautta tuo julkisuuteen vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvia asioita. Opiskelijoita joudutaan muistuttamaan aika ajoin siitä, mitä blogiin saa kirjoittaa ja mitä ei. Lisäksi on sovittu, että terveysalan yksiköissä toteutuvan harjoittelun sivut tulee olla salasanalla suojattuja.  Vuoden aikana on luotu satoja blogeja ja harjoittelun ohjaus on siirtynyt käytännöllisesti katsoen kokonaan niihin.

Vielä on kuitenkin paljon tehtävää, jotta PLE:n idea eläisi täysin niinkuin projektissa suunniteltiin ja pilotoitiin. Mutta pikkuhiljaa mennään eteenpäin. Uskon, että oppilaitoksessamme alkava tablettitietokoneiden pilotointi edistää myös osaltaan PLE:n kehittymistä. Ensi vuoden alusta myös Iisalmen sote-alan yksikkö ottaa käyttöönsä PLE:t, alkaen aikuisopiskelijoista.  Laitan tähän esimerkiksi yhden opiskelijan PLE:n:  http://kaisapii.wordpress.com

Nyt jään odottelemaan tekstiä tänne, miten SAKKYN PLE perustutkinnoissa – projekti on edistynyt? Miten Petteri ja Riitta ovat vieneet PLE:tä eteenpäin liiketalouden yksikössä, entä Jukka tekniikassa? Kuulin myös, että Itä-Suomen yliopistossa on tekeillä väitöskirja PLE aikuisopiskelijoilla – osaisiko tutkijamme Teemu kertoa tästä jotain? Kirjoittakaa vastauksenne vaikka tämän artikkelin kommenttikenttään tuohon alapuolelle 🙂

 

Iloisesti – Aija Hietanen, projektipäälikkö

VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 7.-8.12.2011


TEE ITSESTÄSI BRÄNDI! 12.5.2011


PeLE-projekti on kutsunut Katleena Kortesuon kertomaan, miten tehdään itsestä brändi.  Katleenahan kirjoittaa blogia  ” eioototta” ja on kirjoittanut myös aiheeseen liittyviä kirjoja: Tee itsestäsi brändi sekä Sano se someksi.

Luennon sisältö on  suurinpiirtein jotain tällaista:

Viisi tapaa luoda henkilöbrändi – ja viisi tapaa mokata se
– Blogi kotipesänä
– Mitä on sisältömarkkinointi?
– Verkostot iloksi ja hyödyksi

PeLEtys jatkuu…


Vuosi takana Henkilökohtaisten oppimisympäristöjen rakentamista ja sama peletys jatkuu. Uusia opiskelijoita on liittynyt PeLe-projektiin: Sakkyn puolella aloitti tänään 16 hierojaopiskelijaa omien oppimisympäristöjen rakentamisen tavoitteena hierojan näyttötutkinto ensi keväänä ja osaamista pitäisi tunnistaa ja tunnustaa PLE:n avulla. Amk:n terveysalalla entiset pilottiopiskelijat jatkavat oppimisympäristöjensä rakentamista – nyt Googlesitesiin, kun NING tänään poistui käytöstä. Terveysala sai jo viime toukokuussa mukaan bioanalyytikko-opiskelijaryhmän, jotka rakensivat PLE:tä wordpress-blogiin tarkoituksenaan siirtää harjoittelun dokumentaatio kokonaan sinne ja siirtyä paperittomaan käytäntöön. Tekniikan koneosaston aikuisopiskelijat käynnistävät tänä syksynä neljännen projektityönsä uusissa ympäristöissä Ningien sijaan.

PeLE-projekti on kouluttanut opettajia erilaisten sosiaalisten medioiden käyttöön. Mielenkiinnon runsaus on yllättänyt. Olemme järjestäneet parin tunnin koulutuksia esim. blogeista, wikeistä, kirjanmerkeistä, käsitekartoista yms. ja yhden päivän workshopin periaatteella JUST DO IT!

Hellekesä on tehnyt tehtävänsä ja antanut voimaa ja energiaa peleläisille. Tästä on kiva jatkaa!

Projektipäällikkö Aija Hietanen

PeLE työnhaussa pilotin kevään päätös


PeLE työnhaussa ja verkostoitumisessa pilottitiimien toiminta keväältä on saatu päätökseen. Kävimme läpi kaksi yritysten kanssa yhteistyössä toteutettua palautejaksoa, joista palautetta opiskelijoille tuli varsin mukavasti. Edellisessä kirjoituksessani pohdinkin jo palautteista nousseita asioita. Liitän tähän kirjoitukseen nyt suoria kommentteja yritysten edustajilta – ne kertovat paljon siitä, mitä työnantaja mahdollisesti odottaa PeLE-ympäristöltä työnhaussa.

Rekrytoinnissa pyritään vertailemalla löytämään paras mahdollinen henkilö kyseessä olevaan toimeen. Vakiintuneita asiakirjamallipohjia käyttäen helpottuu vertailijan työ. Tiedon helppo saatavuus ja yhteydenpito ovat asioita, mitä voisi toteuttaa PeLE-ympäristön kautta. (Palaute 1)

Sivustot pitäisi suunnitella nimenomaan näyttämään omaa osaamistaan. Sivustoista on syytä heti käydä selville se, mitä se sisältää ja miksi. Sivustoja ei kannata täyttää turhaan vaan keskittyä siihen mikä on oleellista, esimerkiksi käyttää vain sellaisia sosiaalisia medioita (tai niiden linkkejä) joita itse oikeasti käyttää. Tämä koskee myös sivuston osioita joita ei päivitetä aktiivisesti tai jätetään tyhjäksi. Myös kieli ja sivuston ”fiilis” kannattaa suunnitella käyttötarkoitukseen sopivaksi. Sivustojen suunnittelussa ja toteutuksessa kannattaa pysyä perinteisissä hyväksi todetuissa ratkaisuissa. (Palaute 2)

Jos oppimisympäristö laitetaan julkiseen nettiin, on selvää että se pitäisi alusta asti suunnitella muidenkin kuin itsensä luettavaksi. On toki hienoa, jos se tukee omaa oppimista ja omia tavotteita, mutta lähtökohtaisesti sen sisältö pitäisi olla räätälöity tietylle kohderyhmälle, esimerkiksi työnantajille. Tässä suhteessa suurimmalla osalla opiskelijoista on ollut ehkä hieman väärä lähtökohta sisältöä suunniteltaessa: he eivät osaa myydä itseään tarpeeksi tehokkaasti. Minä hakisin ensisijaisesti tietoa järjestyksessä: Kuka, Mitä, CV, Portfolio, Yhteystiedot. Korostus pitäisi olla juuri näissä, ja niiden ulkonäköön, tiedon asiallisuuteen ja ytimekkyyteen saa panostaa reilusti. Kaikki muu on toissijaista ja ekstraa. Keskeneräistä sisältöä ei kannata ladata ollenkaan ennen kuin se on viimeistelty. Ammatillinen profiili kannattaa pitää henkilökohtaisesta kotisivusta erillään. Sosiaalisen median ykköspalveluiden profiilit tulisi olla helposti yhdistettävissä PeLe-sivustoon. (Palaute 3)

Lähes kaikilla sivustoilla, joissa vierailin, jäin kaipaamaan lisätietoja itse henkilöstä. Osaaminen on suhteellisen helppo osoittaa, mutta esimerkiksi minun tiimissä teknistä osaamista tärkeämpää on oikea asenne. Tätä asennetta olisi kiva päästä arvioimaan ja näiltä sivuilta, koska tämän mukaan henkilöt yleensä myös erottuvat. (Palaute 4)

Osa PeLE-ympäristöistä oli hyvin yksinkertaisia eikä tietoa ollut kovinkaan paljon. Periaatteessa tyyliltään perinteisiä sähköisiä ansioluetteloita. Pitäisi olla jokin ominaisuus, joka erottaa sosiaalisen median välineiden käytön perinteisestä sähköpostilla lähetettävästä hakemus+cv toimintatavasta. Toisaalta on vaara, että PeLE-ympäristöstä tulee tuolloin liian vapaamuotoinen eikä välttämättä palvele työnhaussa. Kuitenkin oltava jokin erityisjuttu ja perustelu sille miksi ei ole lähetetty samoja tietoja sähköpostitse liitetiedostona. Eli PeLE-ympäristön on tarjottava jotain uutta. (Palaute 5)

PeLE-ympäristöjen rakentaminen jatkuu piloteissa vielä lukuvuoden 2010 – 2011 aikana. Syksyn 2010 tavoitteina näissä pilottitiimeissä onkin PeLE-ympäristöjen sisällöllisen kehittämisen jatkaminen, niiden hyödyntäminen työharjoittelun ja valmistumisen jälkeisen työpaikan haun yhteydessä ja verkostoitumisen aktiivisempi osoittaminen.

Aurinkoista kesän aikaa,

projektisuunnittelija Johanna

Miten PeLE toimii työnhaussa?


Tänä keväänä aloitimme PeLE työnhaussa -pilottiryhmässämme kokeilemaan, miten PeLe toimisi opiskelijalla työnhaun välineenä, ja voisiko yritys hyödyntää sitä rekrytointiprosessissaan.

Nyt olemmekin kiintoisassa vaiheessa, kun olemme saaneet yrityshteistyökumppaneiltamme ensimmäisiä palautteita! Yritysten edustajat kävivät arvioimassa jokaisen pilottilaisen PeLE-ympäristön, ja saatu palaute on otettu innolla tarkastelun alle. Sehän on heti ihan eri juttu, kun opiskelijat saavat suoraan palautetta työelämästä kuin pelkästään projektin sisältä.

Vedimme tiimissämme palautteita yhteen, ja tässäpä mielestämme olennaisimpia jatkopohdinnan aiheita:

– Mikä on PeLEn päätarkoitus sisällöllisesti, kun sitä käytetään työnhaun välineenä? Ilmeistä on, että työnantaja arvostaa kuitenkin tiedon nopeaa löydettävyyttä, saatavuutta, selkeyttä ja helppoutta. Yrityksillä ei ole lähtökohtaisesti rekrytoinnissaan aikaa keskittyä muuhun kuin olennaiseen. Tällöin työnhakua koskevan tiedon tulee olla selkeästi erotettu muusta PeLEn sisällöstä.

– Miten omaa yhteisöllistä nettiverkottoitumista kannattaa PeLEssä ilmentää? Nykyään erilaisia sosiaalisen median sovelluksia on niin paljon, että pitäisi osata poimia sieltä vain ne, joilla voi olla merkitystä työnhaun kannalta. Esimerkiksi Delicious-palveluun vietyjen linkkien täytyy oikeasti osoittaa työnhakijan kiinnostuksen kohteita, ja mikäli sivustolta löytyy linkitys esim. Twitteriin, sitä täytyy myös aktiivisesti käyttää. 

– Voiko yritys kokea rekrytoinnissaan hyödylliseksi koko PLE-ajatuksen vai arvostaako se kuitenkin pikemmin e-portfolion kaltaista tiivistelmää? Kun ajatuksena on, että omaa PeLEä lähdetään rakentamaan henkilökohtaiseksi oppimisympäristöksi jo opintojen alkuvaiheessa, ja se palvelee opiskelijaa eri tilanteissa, niin osaavatko/haluavatko yritykset hyödyntää tätä tietoa? Esimerkiksi jo nyt palautteista nousi esiin tarve, että CV tulisi olla sivustolla myös pdf-muodossa, jotta sen saa sieltä helposti tulostettua. Voisikin kuvitella, että varsinainen tarve hakijan syvällisempään tuntemiseen konkretisoitusi rekrytoinnin loppuvaiheessa, esimerkiksi haastatteluun valintatilanteessa.

– Millainen osaamisen ilmentäminen on yrityksille rekrytoinnissa kaikkein olennaisinta? Esimerkiksi pilotissa mukana olevilla IT-tradenomeilla PeLE itsessään on jo työnäyte omasta osaamisestaan kaikkine teknisine taidonnäytteineen. Mutta parhaimmillaan PeLEhän ilmentää opiskelijan osaamista ja aktiivisuutta eri elämänalueilla: niin opiskelussa, työssä, vapaa-ajallakin, ja mikä tärkeintä – sen tulisi ilmentää myös oppimista ja kehittymistä. Lieneekin työnantajasta kiinni, mitä ns. rivien välistäkin halutaan lukea?

Pilotti jatkuu, ja saamme vielä tälle keväälle täydentävän kierroksen palautteita. Tämän jälkeen on hyvä jatkaa pohdintoja! Mutta haastan jo nyt teidät hyvät blogin lukijat ja käyttäjät kommentoimaan pohdintojamme – kaikki kommentit ovat enemmän kuin tervetulleita!

Kevätauringon valtaamin ajatuksin,

PeLE-projektisuunnittelija Johanna