2. workshop 17.3.2009


PeLE-projektiryhmän 2. workshop / Terveysalan yksikkö, Kuopio /17.3.2009

Projektiryhmän jäsenet ovat työskennelleet kukin tahoillaan edellisessä workshopissa sovittujen tehtävien kimpussa. Lisäksi olemme tässä välissä testailleet muutamien sovellusten ja työkalujen soveltuvuutta PLE:ksi pilotointiin. Kokeilun alla ovat mm. Netvibes, Ning, blogit, Google, Delicious, Groove…kun kukaan ei tee tätä hommaa kokopäiväisesti päätimme pitää työkalupäivät 26.-27.3., jolloin meillä on mahdollisuus perehtyä erilaisiin sovelluksiin syvällisemmin ja sen perusteella alkaa tekemään pikkuhiljaa päätöksiä piltotointiin tulevista työkaluista.

Jokainen projektiryhmän jäsen on rakentanut PLE-prosessiaan keskittyen omaan painopistealueeseensa, seuraavassa tilannekatsausta:

Krisse: PLE valmistuvilla opiskelijoilla ja työnhaussa. PLEn sisältö tällä hetkellä vielä ePofo-tyyppinen ja staattinen, prosessinomaisuutta ja prosessissa muodostunutta sisältöä voisi saada lisää, kun tarkastelee kohderyhmän opetussuunnitelmia opintojen loppuvaiheessa (1,5 vuotta)..sieltä voisi PLE:n sisältö muodostua ”itsestään”…mietitään vielä työkalua, mikä se voisi olla? Krissen pilottien määrä 5-10 ja 2 tuutoropettajaa.

Marja-Leena: (PLE osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa) Aika hyvin hahmottunut, selkeä prosessi. Googlen työkaluja mietitään vielä, koska pilottiryhmä koostuu aikuisista, jotka ovat olleet työelämässä jopa useita vuosia eikä heillä välttämättä ole minkäänlaista kokemusta sosmen välineistä. Ongelmaksi muodostuu, ettei tämän aikataulun mukaan saada vietyä prosessia loppuun asti –> hyvä syy anoa jatkoaikaa projektille (syksyn 2008 ajalta). Osaamisen tunnistaminen asettaa haasteita PLE:lle, millaisilla keinoilla opiskelija voi osoittaa osaamisensa? Entä, millaisiin ratkaisuihin tutkintolautakunta on valmis taipumaan. Tutkintolautakunnan jäsen saatava mukaan yhteistyöhön.Tähän mennessä osaamisen tunnistaminen on tapahtunut pelkkien tekstidokumenttien avulla. Pilottien määrä max. 2×20 hierojan ammattitutkinto ja hotelli- ravintola ja suurtalousesimiehen erikoisammattitutkinto 

Jukka: (PLE yritysyhteistyössä) Yritysyhteistyön pilotoimiseen sopii loistavasti projektit, joita Jukka esitteli. Yhdellä opiskelijalla opintojensa aikana kaikenkaikkiaan 4 eri pituista ja sisältöistä projektia, joista soveltuvin osin valitaan piloitavat opiskelijat ja projektit. Kohderyhmänä näillä näkymin kone-ja tuotantotekniikan insinööriopiskelijat. PLE ja prosessi vielä hahmottumaton samoin työkalut. Ei vielä nimettyjä opettajia. Haasteellisen Jukan pilotoinnista tekee yritysten mukaan saaminen ja osallistuminen/sitoutuminen. Pilottien määrä n. 30?

Annu: ( Ple opetuksessa ja oppimisessa) – PLE:n sisältöalueet hahmoteltu, samoin asiantuntijaksi kasvamisen viitekehys. Oppimisnäkemyksenä yhteisöllinen oppiminen. Verkostot, työharjoittelu, reflektio, informaalioppiminen ja osaamisen/oppimisprosessien näkyväksi tekeminen ovat avainsanoja. Pilottiryhmät ja opettajat nimetty. Pilottien määrä 20. Osa näistä tai puolet ryhmästä voisi pilotoida virtamk:n Elggiä. Tätä mietitään vielä. Työkalut myös edelleen hakusessa… practise tree ideaa lähdetään kehittelemään

Tutkijat Teemu /Jari: Sovittiin, että piloteille/sekä opettajille tehdään alkukysely.Alkukyselyn tarkoituksena on selvittää laajemminkin Savonia-amk:n ja Sakkyn? opiskelijoiden sosiaalisen median käyttöä. Teemu tekee kyselyn ja laittaa sen meille kommentoitavaksi. Kysely esitestataan vielä tämän kevään aikana.Lisäksi tutkijat laativat ”tutkimussuunnitelma”, josta selviää alustavasti tutkimuksen eteneminen projektin aikana.

Keskusteltiin mm. siitä, annetaanko piloteille valmiit työkaluvaihtoehdot vai annetaanko lisäksi vapauksia (kykyjen, taitojen, innostuksen ja harrastuneisuuden mukaan) erilaisten työkalujen käyttöön. Osalla opiskelijoista saattaa olla jo valmiit, omat työkalut käytössä, jolloin täytyy olla myös mahdollisuus käyttää niitä.

Todettiin, että tämän kevään työlistaan kuuluu vielä pilotointisuunnitelman laatiminen sekä opettajien/opiskelijoiden koulutuksen suunnittelu. Lisäksi työkalujen testaus jatkuu 25.-27.3., jolloin pyrimme ratkaisemaan ainakin osan käytettävistä työkaluista.

Millaiset miniläppärit hankimme piloteillemme?

Seuraava workshop 8.4. klo 8.30 – 16.00. Päätettiin, että tuolloin rakennamme yhdessä PLE-tapausesimerkin, jotta saisimme yhteistä ymmärrystä ja samalla myös perustaa sille, mitä meidän tulee kouluttaa piloteille. Samalla toivottavasti ja varmasti eteemme tulee myös seikkoja, joita emme ole osanneet huomioida tähän mennessä lainkaan.

Projekti muuttuu koko ajan jännemmäksi…

Mainokset

1.workshop


Projektiryhmä piti ensimmäisen työpajansa 5.2.2009 tarkoituksenaan pohtia, mitä PLE:llä tarkoitetaan, miten sitä on määritelty, miten sitä on käytetty ja millaisilla välineillä sitä on toteutettu. Jokainen projektiryhmän jäsenistä oli tehnyt oman seikkailumatkansa ja todettiin, että melko samoja polkuja oltiin kuljettu. Eli asiasta löytyy perustietoa ja joitakin kokeiluja, mutta varsinaisia, toimivia ratkaisuja oli vaikea vielä löytää. Saimme sen käsityksen, että kokeiluja/hapuiluja on eri puolella maailmaa tehty, mutta toimivia, loppuunvietyjä prosesseja ei ollut ainakaan netistä löydettävissä. Joten melko kunnianhimoisen tavoitteen edessä olemme.

Se, että käyttää sosiaalista mediaa opetuksessa ja oppimisessa, ei vielä tee oppimisesta millään tavalla henkilökohtaista. Ja juuri tuo on tämän ryhmän suurin haaste: muuttaa koko maailma! Kääntää asioita päälaelleen! Ja sitähän se on, jos oppija alkaa ohjata omaa prosessiaan ja opettaja on vain vierailija siinä. Näinhän olemme opetusalan ammattilaisina puhuneet jo kauan: opettajan roolin muuttumisesta oppimisen ohjaajaksi ja opiskelijan vastuun ottamisesta omasta oppimisestaan. Moni myös väittää/uskoo asian todella näin olevan – mutta , mutta…. Jos katsomme tässä blogissa aiemmassa artikkelissa olevaa kyselyä, niin sen mukaanhan 21% vastaajista väittää käyttävänsä PLE:tä opetuksessa/oppimisessa jo nyt.

Projektiryhmänä yritämme muistaa, että: välineet ovat välineitä – niitä tulee ja menee. Me haluamme kehittää ja kokeilla käytäntöjä ja toimintamalleja, joilla mahdollistetaan henkilökohtaistaminen ja elinikäinen jatkuva oppiminen. Mutta tuon muistaminen on melko vaikeaa tässä vaiheessa ja sallimmekin itsellemme välineiden kanssa peuhaamisen, kokeilun ja leikkimisen, kunnes sitten vakavoidumme ja teemme yksinkertaisesti päätöksen  niistä työkaluista ja sovelluksista, jotka otamme pilotointiemme pohjalle.

Kokeilussa ovat tällä hetkellä mm. Ning, Netvibes, wikit, blogit, Groove, kirjanmerkit ja googlen työkalut…