Tarina PLE:n rakentamisesta


Video PLE:n rakentamisesta

Mainokset

Seminaarivieraan kommentteja


PeLE-projekti oli erityisen ilahtunut saadessaan seminaarivieraaksi kollegoitaan Jyväskylän ammattikorkeakoulusta! Kiitos osallistumisestanne! Nostan Eero Nukarin kommentin omaksi artikkelikseen.

”Kirjoittelin blogiimme muutamia mieleeni jääneitä oppeja näistä “Moodlen hautajaisista”: http://blogit.jamk.fi/suodatin/2011/11/10/moodlen-hautajaiset/

Kiitos mukavasta seminaarista”

TERVETULOA!


 

PeLE- projektin (Henkilökohtaisten oppimisympäristöjen kehittäminen) päätösseminaari

1.11.2011 klo 12.00 – 16.00

Savonia-ammattikorkeakoulu, Sairaalakadun kampus, Sairaalakatu 6-8, Kuopio Auditorio

OHJELMA

Seminaarin avaus
Seminaarin pj, vararehtori Riitta Rissanen, Savonia-ammattikorkeakoulu

Kaikki on pelissä! … kun kaikki on Pelessä
Projektipäällikkö Aija Hietanen, Savonia-ammattikorkeakoulu

Opettajien ja opiskelijoiden kokemuksia PLE-työskentelystä
Lehtori Pirkko Abdelhamid, Savonia-ammattikorkeakoulu
Lehtori Seija Kujala-Pzreliorz, Savon ammatti- ja aikuisopisto
Opiskelija Elvi Miettinen

Tarina PLEn rakentamisesta – videoanimaatio (projektin ”loppuraportti”)

Sosiaalinen median mahdollisuudet opetuksessa ja oppimisessa
Teemu Arina, Dicole Oy

KAHVITAUKO

Pilviyhtiö – sosiaalisen median mahdollisuudet organisaatiossa
Teemu Arina, Dicole Oy

PLE – kohti seuraavia askeleita
Tutkija Teemu Valtonen, Itä-Suomen yliopisto

Ilmoittautuminen 14.10.2011 mennessä osoitteessa:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFBOQ1FoVm5QaUZIYk1jSTU1ZXlIS2c 6MQ

Loppusuoralla…


PeLE-projektin viimeinen syksy on käynnistynyt ja projektilla menee lujaa..ettei meinaa ehtiä edes tänne kirjoitella. Terveysalan pilotoinnin 2. vaihe käynnistyi viime keväänä ja samojen opiskelijoiden ja opettajien kanssa jatketaan vuoden loppuun. Opettajia on koulutettu sosiaalisen median käyttöön ja ple-ajatteluun, yrityksiä ja työelämää on saatu mukaan opiskelijoiden oppimisympäristöihin. Hyvien käytäntöjen linjaukset ple:n suhteen alkavat hahmottua, ple-prosessista työstetään videoanimaatiota ja loppuseminaarinkin ohjelma alkaa valmistua.

Tässä taas yhden opiskelijan ple:stä napattua arviointia:

”Loppuun voisin vielä mainita, että tämän harjoittelumuistion ylläpitäminen läpi työharjoittelujakson, on ollut positiivinen kokemus niin harjoittelun yhteyshenkilölle kuin myös itsellenikin. Tiimin vetäjäni omien sanojen mukaan muistion ylläpitämisen avulla myös yrityksen yhteyshenkilön on helpompi seurata työharjoittelussa olevan opiskelijan ajatuksia ja kehittymistä. Vaihtoehtona perinteiselle työharjoitteluraportille tämä ratkaisu on ollut siis joustavampi ja lisännyt opiskelijan sekä yritys-yhteyshenkilön keskinäistä vuorovaikutusta.”

Yritysyhteydet sosiaalissa mediassa nousemassa


Teollisuus alkaa herätä sosiaalisen median markkinoinnin mahdollisuuksiin ja samalla myös asiantuntijoiden rekrytointi alkaa jo onnistua sosiaalisen median välityksellä. Myös kaikenlainen kehittäminen ja innovointi alkaa nousta sosiaalisisissa medioissa myös teollisuuden kannalta katsottuna. Katso vaikka artikkeleita ja linkkejä INTOSOME ja SOME Teollisuudessa .

Hieman harmittaa, kun oma projektimme oli ehkä hieman etuajassa ja otokseltta pieni (vain 8 opiskeljaa loppupeleissä) täällä periferiassa, särjimme omaa päätä ja saimme päämme seinän läpi, mutta mitä teimme naapurisellissä. Sellainen oli tunne, kun yritimme saada, joko pienyrityksen omistajajohtajaa ymmärtämään sosiaalisen median mahdollisuuksia tai kun yritimme saada ison organisaation, jopa globaalisesti johdetun, operatiivista henkilöstöä sitoutumaan opiskelijan omiin henkilökohtaisiin oppimisympäristöihin ja antamaan palautetta niihin. Ensinnäkin kokonaismatka tavoitteissa ja tekemisissä yrityksen johdon ja opiskelijaharjoittelijan välillä on niin suuri, että emme saaneet heiltä kuin hyväksyviä kommentteja henkilökohtaisista oppimisympäristöistä. Muutama operatiivisen tason työnjohtaja kiitti  harjoittelijaopiskelijan omaa ympäristöä siitä, että sen kautta pystyi hyvin perehtymään ja saamaan hyvää taustatietoa opiskelijan (heidän kannaltaan pätkätyöläisen) silloisesta osaamisesta ja tarpeista kehittymiseen.

Nyt kun projektissamme mukana olleet opiskelijat tekevät viimeisiä töitään valmistumisensa eteen ja valmistuvat ensikuussa suurimmalat osin, niin pyrin ensi syksynä tekemään vielä kartoitusta siitä kuinka työllistyminen on onnistunut ja millaisia vaikutuksia sosiaalinen media on luonut rekrytointiin ja onko työnantajat olleet kiinnostuneita henkilökohtaisten oppimisympäristöjen kehittämisprojektistamme.

Palataan siis viimeistään silloin tälle samalle kanavalle.

Terveisin Tekniikan yritysyhteyksien ohjaaja Jukka Backlund

PLE- ajattelu laajenee terveysalalla


Tammikuussa 2011 kaikki koulutuksen aloittaneet sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja bioanalyytikko opiskelijat ovat aloittaneet omien PLE ympäristöjen tekemisen heti opintojen alussa. Opiskelijat tekevät blogin omaksi oppimisympäristökseen ja aloittavat oman ympäristön rakentamisen heti opintojen alussa ja työstävät ympäristöä läpi opintojen.

Opiskelijoille on opetettu blogin rakentaminen, heille on myös koulutettu google docs yhteisöllisen tiedonrakentamisessa välineeksi ja diigo kirjanmerkkipalvelu, johon opiskelijat voivat kerätä opintoihin liittyviä linkkejä.

Opiskelijat ovat jakaneet bloginsa käytännön harjoitteluun liittyviin osuuksiin (niin koululla tapahtuvaan kuin harjoittelupaikoilla tapahtuvaan), joista käytännön kentillä tapahtuvat harjoittelusivut on salasanasuojattu (salassapitovelvollisuus terveysalalla)  ja teoria opinntoihin, joihin opiskelijat tekevät eri opintojaksoihin liittyviä tehtäviä ja oman oppimisen reflektointia. Oman osaamisen ja oppimisen reflektointi on tärkeimmässä roolissa omaa oppimista kuin vain tehtävän tekeminen eli jokainen tekee yhteenvetona  oman oppimisen reflektointia tehtävästä ja opintojaksosta kokonaisuudessaan. Näin saadaan opiskelijan osaaminen näkyväksi.

Olemme saaneet erittäin hyviä kokemuksia blogin käytöstä harjoittelun ohjauksessa. Tämän kokemuksen myötä olemme nyt siirtäneet monissa koulutusohjelmissa harjoittelun ohjaukseen liittyvät asiat pois paperiversioista sähköiseen muotoon eli blogiin. Blogiin opiskelijat kirjoittavat oman lähtötasokuvauksen omasta tieto-taito tasosta ennen harjoitteluun menoa. He laativat blogiin myös omat harjoittelun tavoitteet ja tekevät harjoittelusta oman oppimisen reflektointia. Myös harjoittelun ohjaajat ja opiskelijaa ohjaavat opettajat kirjoittavat arviointeja ja palautetta opiskelijoiden blogiin. Harjoittelun ohjaajat ovat ottaneet uuden välineen hyvin vastaan ja he kokevat että saavat opiskelijoista jo ennen harjoittelua hyvän kuvan heidän osaamisesta (opiskelijat lähettävät blogin osoitteen ja salasanan ohjaaville ennen harjoitteluun menoa)  ja myös opiskelijan oppimisen arviointi ja palutteen antaminen on koettu helpoksi ja hyväksi blogiin.

Myös uusia opiskelijoita opettavia terveysalan opettajia on koulutettu PLE ajatteluun ja uusiin välineisiin. Heille myös projektin aikana annetaan tarpeen mukaan henkilökohtaista tukea ja ohjausta. Ryhmiä opettavat opettajat ovat sitoutuneet siihen että opiskelijat tekevät oppimiseen liittyvät tehtävät ja oppimisen arvioinnit blogeihin. Näin opiskelijat eivät palauttele tehäviä esim. moodle-oppimisympäristöön vaan ainoastaan omaan ympäristöönsä.  Terveysalalla muutama opettaja on aktivoitunut tekemään oman opetuksena blogiin ja he ovat myös käyttäneet muitakin sosiaalisen median välineitä omassa opetuksessaan. Näin olemme saaneet levitettyä PLE- ajatusta terveysalan opettajille ja yleensä joku opettaja toimii moottorina uusissa asioissa ja uskaltaa kokeilla uusia tapoja toimia ja näin saadaan kokemuksien kautta laajennettua PLE-ajattelua ja  uusien välineiden käyttöä terveysalan opettajien käyttöön.

Anna-Leena

TEE ITSESTÄSI BRÄNDI! 12.5.2011


PeLE-projekti on kutsunut Katleena Kortesuon kertomaan, miten tehdään itsestä brändi.  Katleenahan kirjoittaa blogia  ” eioototta” ja on kirjoittanut myös aiheeseen liittyviä kirjoja: Tee itsestäsi brändi sekä Sano se someksi.

Luennon sisältö on  suurinpiirtein jotain tällaista:

Viisi tapaa luoda henkilöbrändi – ja viisi tapaa mokata se
– Blogi kotipesänä
– Mitä on sisältömarkkinointi?
– Verkostot iloksi ja hyödyksi